دکتر لیلا جعفری

دکتر لیلا جعفری

متخصص زنان زایمان و نازایی و جراح زیبایی زنان در بوشهر می باشند

  • فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
  • بورد تخصصی از دانشگاه تهران
  • گذراندن دوره های متعدد سونو زنان
  • مدرک بین المللی سونو زنان
  • گواهی انجام کولپوسکوپی از دانشگاه تهران