درباره دکتر

دکتر لیلا جعفری

متخصص زنان زایمان و نازایی و جراح زیبایی زنان در بوشهر می باشند  .

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
گذراندن دوره ای متعدد سونو زنان
مدرک بین المللی سونو زنان
گواهی انجام کولپوسکوپی از دانشگاه تهران

Call Now Button